Fakti vai viltojumi

Kristietība pamatojas uz vēsturiskiem faktiem. Ja fakti par Jēzus dzīvi ir viltojums, kristietība iet bojā. Tā kā Jaunā Derība ir tiešs vēstures avots, tās ticamībai ir izšķiroša nozīme ikvienā kristietības izvērtējumā.

Šajā e-grāmatā viegli lasāmā veidā apkopoti mūsdienu pētījumi un pārliecinoši vēstures fakti.